Kudayasho mudan

Waa wanaag fiican ee sameeyaa dhalinyaradan dagan wadanka Norway oo ku dayasho fiican leh, Hadaa tahay qof jacal wadankiis waa talo inaa shaqtaan shey ka fogaataa!

 

Fatashaadaha

Fatashaadii sannad laha ahaa ma la sameyn doonaa?
Waa aanu joojin doonaa fatashaadihii guryaha la degan yahay la marin jiray ilaa amar dambe.

Waxaan u soo guuri rabaa guri cusub. Gurigaa cusub ciddi ma iga fatashi xaaladdiisa?
Haa. Hay’ada Metro HRA waxa ay la shaqeyn qoladda gurigaaga iska leh si loo sameeyo fatashaada, AMA cid ha loo soo diro ama iyadoo dibada la joogo ha la sameeyee. Hadii gurigu uu banaan yahay, lana soo celiyey, dhawaana la nadiifiyey.

Ka Caawinta Kirada / Cusboonaysiinta Sannadlaha Ah

Waxaan ka wel-welsanahay in caawimaada kirada la iga caawiyo aan waayo iyadoo sababtu tahay cudurka COVID19.
Lacagaha caawimaadaha kiradadu wax khatar ah kuma jiraan. Waa aanu sii wadi doonaa inaan ku siino caawimaadihii dhanka kirada ahaa ee aanu ku siin jirnay bil walba bilowgeeda. Ma filayno in wax dib u dhac ahi ay ku yimaadaan bixinta kirada.

Cusboonaysiintii guriga ee sannad laha ahayd wali ma dhici doontaa?
Waa aanu qaban doonaa hawsha cusboonaysiinta gurigaaga anagoo adeegsanayna AssistanceConnect ama boostada. Hubi inaad keento dukumiintiyada uu kaa codsado xiriiriya HRA du si loo hubiyo in qaybta kirada adiga kaaga soo aadaysa si sax ah waqtigii la rabay loogu xisaabiyey.

Warqadahii cusboonaysiinta sannadlaha ah waxaan soo dhigay boostada. Sidee ayaan ku ogaan karaa inaad hesheen?
La soo xiriir xiriiriyaha HRA. Maadaama warqadaha xafiisku helayaa ay kordheen, shaqaalo tiro yarna uu hadda ka shaqeeynayo xafiiska, waxaa dhici karta inay qaadato dhowr asbuuc inaan hawshaada ku dhameeyno. Waan kugu mahadinaynaa samirkaaga.

Waxaan jeclaan lahaa inaan xafiiska imaado si aan u arko xiriiriyahaga.
Xafiisyada hay’ada Metro HRA balan lagu imaanayo hadda ma qabanayaan ilaa amar dambe.

Waxaa jeclaa inaad codsado dhageysi dacwo oo iska yar.
Waxaad soo gudbin kartaa codsigaaga dacwo dhageysiga isagoo qoraal ah. Wixii dacwo dhageysi ah waxaa lagu qaadi kumbuyuutar ama telefoon. Wax balan ah oo ciddi tagi meesha dacwadda lagu qaadi ma jiri doonto ilaa iyo amar dambe.

 

 

Fatashaadaha

Fatashaadii sannad laha ahaa ma la sameyn doonaa?
Waa aanu joojin doonaa fatashaadihii guryaha la degan yahay la marin jiray ilaa amar dambe.

Waxaan u soo guuri rabaa guri cusub. Gurigaa cusub ciddi ma iga fatashi xaaladdiisa?
Haa. Hay’ada Metro HRA waxa ay la shaqeyn qoladda gurigaaga iska leh si loo sameeyo fatashaada, AMA cid ha loo soo diro ama iyadoo dibada la joogo ha la sameeyee. Hadii gurigu uu banaan yahay, lana soo celiyey, dhawaana la nadiifiyey.

Ka Caawinta Kirada / Cusboonaysiinta Sannadlaha Ah

Waxaan ka wel-welsanahay in caawimaada kirada la iga caawiyo aan waayo iyadoo sababtu tahay cudurka COVID19.
Lacagaha caawimaadaha kiradadu wax khatar ah kuma jiraan. Waa aanu sii wadi doonaa inaan ku siino caawimaadihii dhanka kirada ahaa ee aanu ku siin jirnay bil walba bilowgeeda. Ma filayno in wax dib u dhac ahi ay ku yimaadaan bixinta kirada.

Cusboonaysiintii guriga ee sannad laha ahayd wali ma dhici doontaa?
Waa aanu qaban doonaa hawsha cusboonaysiinta gurigaaga anagoo adeegsanayna AssistanceConnect ama boostada. Hubi inaad keento dukumiintiyada uu kaa codsado xiriiriya HRA du si loo hubiyo in qaybta kirada adiga kaaga soo aadaysa si sax ah waqtigii la rabay loogu xisaabiyey.

Warqadahii cusboonaysiinta sannadlaha ah waxaan soo dhigay boostada. Sidee ayaan ku ogaan karaa inaad hesheen?
La soo xiriir xiriiriyaha HRA. Maadaama warqadaha xafiisku helayaa ay kordheen, shaqaalo tiro yarna uu hadda ka shaqeeynayo xafiiska, waxaa dhici karta inay qaadato dhowr asbuuc inaan hawshaada ku dhameeyno. Waan kugu mahadinaynaa samirkaaga.

Waxaan jeclaan lahaa inaan xafiiska imaado si aan u arko xiriiriyahaga.
Xafiisyada hay’ada Metro HRA balan lagu imaanayo hadda ma qabanayaan ilaa amar dambe.

Waxaa jeclaa inaad codsado dhageysi dacwo oo iska yar.
Waxaad soo gudbin kartaa codsigaaga dacwo dhageysiga isagoo qoraal ah. Wixii dacwo dhageysi ah waxaa lagu qaadi kumbuyuutar ama telefoon. Wax balan ah oo ciddi tagi meesha dacwadda lagu qaadi ma jiri doonto ilaa iyo amar dambe.

 

 

Fatashaadaha

Fatashaadii sannad laha ahaa ma la sameyn doonaa?
Waa aanu joojin doonaa fatashaadihii guryaha la degan yahay la marin jiray ilaa amar dambe.

Waxaan u soo guuri rabaa guri cusub. Gurigaa cusub ciddi ma iga fatashi xaaladdiisa?
Haa. Hay’ada Metro HRA waxa ay la shaqeyn qoladda gurigaaga iska leh si loo sameeyo fatashaada, AMA cid ha loo soo diro ama iyadoo dibada la joogo ha la sameeyee. Hadii gurigu uu banaan yahay, lana soo celiyey, dhawaana la nadiifiyey.

Ka Caawinta Kirada / Cusboonaysiinta Sannadlaha Ah

Waxaan ka wel-welsanahay in caawimaada kirada la iga caawiyo aan waayo iyadoo sababtu tahay cudurka COVID19.
Lacagaha caawimaadaha kiradadu wax khatar ah kuma jiraan. Waa aanu sii wadi doonaa inaan ku siino caawimaadihii dhanka kirada ahaa ee aanu ku siin jirnay bil walba bilowgeeda. Ma filayno in wax dib u dhac ahi ay ku yimaadaan bixinta kirada.

Cusboonaysiintii guriga ee sannad laha ahayd wali ma dhici doontaa?
Waa aanu qaban doonaa hawsha cusboonaysiinta gurigaaga anagoo adeegsanayna AssistanceConnect ama boostada. Hubi inaad keento dukumiintiyada uu kaa codsado xiriiriya HRA du si loo hubiyo in qaybta kirada adiga kaaga soo aadaysa si sax ah waqtigii la rabay loogu xisaabiyey.

Warqadahii cusboonaysiinta sannadlaha ah waxaan soo dhigay boostada. Sidee ayaan ku ogaan karaa inaad hesheen?
La soo xiriir xiriiriyaha HRA. Maadaama warqadaha xafiisku helayaa ay kordheen, shaqaalo tiro yarna uu hadda ka shaqeeynayo xafiiska, waxaa dhici karta inay qaadato dhowr asbuuc inaan hawshaada ku dhameeyno. Waan kugu mahadinaynaa samirkaaga.

Waxaan jeclaan lahaa inaan xafiiska imaado si aan u arko xiriiriyahaga.
Xafiisyada hay’ada Metro HRA balan lagu imaanayo hadda ma qabanayaan ilaa amar dambe.

Waxaa jeclaa inaad codsado dhageysi dacwo oo iska yar.
Waxaad soo gudbin kartaa codsigaaga dacwo dhageysiga isagoo qoraal ah. Wixii dacwo dhageysi ah waxaa lagu qaadi kumbuyuutar ama telefoon. Wax balan ah oo ciddi tagi meesha dacwadda lagu qaadi ma jiri doonto ilaa iyo amar dambe.

 

 

Fatashaadaha

Fatashaadii sannad laha ahaa ma la sameyn doonaa?
Waa aanu joojin doonaa fatashaadihii guryaha la degan yahay la marin jiray ilaa amar dambe.

Waxaan u soo guuri rabaa guri cusub. Gurigaa cusub ciddi ma iga fatashi xaaladdiisa?
Haa. Hay’ada Metro HRA waxa ay la shaqeyn qoladda gurigaaga iska leh si loo sameeyo fatashaada, AMA cid ha loo soo diro ama iyadoo dibada la joogo ha la sameeyee. Hadii gurigu uu banaan yahay, lana soo celiyey, dhawaana la nadiifiyey.

Ka Caawinta Kirada / Cusboonaysiinta Sannadlaha Ah

Waxaan ka wel-welsanahay in caawimaada kirada la iga caawiyo aan waayo iyadoo sababtu tahay cudurka COVID19.
Lacagaha caawimaadaha kiradadu wax khatar ah kuma jiraan. Waa aanu sii wadi doonaa inaan ku siino caawimaadihii dhanka kirada ahaa ee aanu ku siin jirnay bil walba bilowgeeda. Ma filayno in wax dib u dhac ahi ay ku yimaadaan bixinta kirada.

Cusboonaysiintii guriga ee sannad laha ahayd wali ma dhici doontaa?
Waa aanu qaban doonaa hawsha cusboonaysiinta gurigaaga anagoo adeegsanayna AssistanceConnect ama boostada. Hubi inaad keento dukumiintiyada uu kaa codsado xiriiriya HRA du si loo hubiyo in qaybta kirada adiga kaaga soo aadaysa si sax ah waqtigii la rabay loogu xisaabiyey.

Warqadahii cusboonaysiinta sannadlaha ah waxaan soo dhigay boostada. Sidee ayaan ku ogaan karaa inaad hesheen?
La soo xiriir xiriiriyaha HRA. Maadaama warqadaha xafiisku helayaa ay kordheen, shaqaalo tiro yarna uu hadda ka shaqeeynayo xafiiska, waxaa dhici karta inay qaadato dhowr asbuuc inaan hawshaada ku dhameeyno. Waan kugu mahadinaynaa samirkaaga.

Waxaan jeclaan lahaa inaan xafiiska imaado si aan u arko xiriiriyahaga.
Xafiisyada hay’ada Metro HRA balan lagu imaanayo hadda ma qabanayaan ilaa amar dambe.

Waxaa jeclaa inaad codsado dhageysi dacwo oo iska yar.
Waxaad soo gudbin kartaa codsigaaga dacwo dhageysiga isagoo qoraal ah. Wixii dacwo dhageysi ah waxaa lagu qaadi kumbuyuutar ama telefoon. Wax balan ah oo ciddi tagi meesha dacwadda lagu qaadi ma jiri doonto ilaa iyo amar dambe.